Vlaamse regelgeving inzake abattement

Grondvoorwaarden - Vormvoorwaarden

De koper moet uitdrukkelijk vermelden dat hij om de toepassing van het abattement vraagt.

De koper moet verklaren dat hij voldoet aan de voorwaarden

De koper moet zich verbinden zijn hoofdverblijfplaats te vestigenNotarieel fiscaal recht