law - tax - family home : 2008 : Belgie : Fiscale gevolgen van een gesplitste aankoop

Directe belastingen

Privégedeelte

Interestaftrek

Gewone interestaftrek - Bijkomende interestaftrek

Woonbonus

interesten, kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies

van een hypothecair krediet op minstens 10 jaar

vormen een aftrekbare besteding van het netto belastbaar inkomen

indien het de enige woning van de belastigplichtige betreft