De fiscale rol van de notaris:

De keuze van de minst belaste weg

Fraude

Veinzing

Naleving van de wet

Anti-rechtsmisbruikmaatregel

Rechtszekerheid

Beroepsgeheim van de notaris