Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Voor Vlaanderen:

Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling I : Algemene bepalingen

Onderafdeling II : Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen (2006)

Onderafdeling III : Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw

 

Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest:

Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling I : Algemene bepalingen

Onderafdeling II : Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen

 

Voor het Waalse Gewest:

Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling I : Algemene bepalingen

Onderafdeling II : Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen

 

2747.com / law / fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Regionaliserening van de vaststelling van de schenkingsrechten

De federale wetgever heeft een aanzet gegeven met de verlaging van het schenkingsrecht voor ondernemingen.

In de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005 heeft de Vlaamse decreetgever veelvuldig wijzigingen aangebracht aan de regeling van een goede fiscaliteit inzake het registratierecht op schenkingen. Verlaging van de schenkingsrechten voor roerende goederen, bouwgronden en ondernemingen.

Het Waalse en Brusselse gewest zijn de Vlaamse decreetgever daarin deels gevolgd.

 

2747.com / law / fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht