Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II : Personenbelasting - Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling 5. Diverse inkomsten (art. 90 - 103)

Onderafdeling I Bepaling
Artikel 90 Diverse inkomsten zijn :

Onderafdeling II Vaststelling van het netto-inkomen
Artikel 97 - Artikel 101

Onderafdeling III  Aftrekbare verliezen
Artikel 103