Registratierechten

Wat wordt belast?

- Overeenkomsten betreffende overdracht onder de levenden van in Belgie gelegen onroerende goederen.

- Inbreng in een vennootschap

- Huurovereenkomsten

- Verdelingen van onroerende goederen

 

De registratierechten moeten betaald worden voordat de akte wordt geregistreerd.

Artikel 5 Wetboek Registratierechten in 2005: "De registratie geschiedt slechts na betaling van de rechten en gebeurlijk van de boeten, zoals zij door de ontvanger worden vereffend. Niemand kan, onder voorwendsel van betwisting over de verschuldigde som of om elke andere reden, die betaling verminderen noch uitstellen, behoudens vordering tot teruggave zo daartoe aanleiding bestaat. "

Toch is een registratie in debet soms mogelijk in 2005 (zie artikel 160 Wetboek registratierechten).

Bovendien worden een aantal zaken kosteloos geregistreerd in 2005 bijvoorbeeld akten ten voordelen van de Staat of akten betreffende de aankoop van schoolgebouwen (zie artikel 161 Wetboek registratierechten).

En in 2005 zijn er ook nog een hele reeks akten, vonnissen en arresten vrijgesteld van registratie (zie artikel 162 Wetboek registratierechten).

This page in English.