income tax
English
Wetboek van inkomstenbelasting


Aftrek voor risoco kapitaal

Aftrek voor de enige eigen woning die men zelf betrekt