Belgische inkomstenbelasting

WIB  Wetboek van inkomstenbelasting

Personenbelasting

Grondslag van de belasting:
- inkomen van onroerende goederen:
- inkomen van roerende goederen:
- beroepsinkomen:
- diverse inkomsten: meerwaarden

Berekening van de personenbelasting:
- gewoon stelsel: belastingtarief, verminderingen, vermeerderingen
- afzonderlijke aanslagen: meerwaarden (33% en 16,5%)

Belasting van niet-rijksinwoners

Niet-inwoners: natuurlijke personen en vennootschappen

Belastbare inkomsten:
- inkomsten uit onroerende goederen
- inkomsten van roerende goederen en kapitalen
- winst, baten, bezoldigingen, persioenen, renten en toelagen
- diverse inkomsten: meerwaarden

Vennootschapsbelasting

Grondslag van de belasting: alle inkomsten, winsten en baten zijn belastbaar

Vrijgestelde inkomsten

Vaststelling van het netto-bedrag van de belastbare inkomsten

Bijzondere stelsels

Rechtspersonenbelasting

Rechtspersonenbelasting

 

Berekening van de belasting

Het tarief

 

Invordering van de inkomstenbelasting

Schuldenaars van de belasting: Echtgenoten, overnemer van een handelszaak (1997)

 

2747.com / law / tax / income tax

contact

Beginselen van vennootschapsbelasting

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

Inkomstenbelasting in Belgie

This page in English.