Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen – Definities (art. 1 - 2)

Titel II. Personenbelasting (art. 3 - 178)

Titel III. Vennootschapsbelasting (art. 179 - 219bis)

Titel IV. Rechtspersonenbelasting (art. 220 - 226)

Titel V. Belasting van niet-inwoners (art. 227 - 248)

Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen (art. 249 - 296)

Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Titel VIIbis. Aanvullende crisisbijdrage (art. 463bis)

Titel VIII. Toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten (art. 464 - 470bis)

Titel IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen (art. 471 - 504)

Titel X. Overgangsbepalingen (art. 505 - 530)

Bijlage I. Inhoudstafel Bijlage II. Oorsprongstabel

 Belgian income tax