Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel II : Personenbelasting

Hoofdstuk I : Aan de belasting onderworpen personen

Artikel 3 De rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting.

Artikel 4: diplomaten

Artikel 5: Rijksinwoners zijn aan de personenbelasting onderworpen op grond van al hun in dit Wetboek als belastbaar vermelde inkomsten, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen.

Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling 1. Algemene bepaling van het belastbare inkomen (art. 6)

Afdeling 2. Inkomen van onroerende goederen (art. 7 - 16)

Afdeling 3. Inkomen van roerende goederen en kapitalen (art. 17 - 22)

Afdeling 4. Beroepsinkomen (art. 23 - 89)

Afdeling 5. Diverse inkomsten (art. 90 - 103)

Afdeling 6. Aftrekbare bestedingen (art. 104 - 125)

Afdeling 7. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden (art. 126 - 129)

Hoofdstuk III : Berekening van de belasting

Afdeling 1. Gewoon stelsel van aanslag (art. 130 - 168)

Afdeling 2. Bijzondere stelsels van aanslag (art. 169 - 174)

Afdeling 3. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting (art. 175 - 177)

Afdeling 4. Jaarlijkse indexatie (art. 178)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht