income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II. Personenbelasting (art. 3 - 178)
Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling VI : Aftrekbare bestedingen

A. Algemeen
Artikel 104

B. Giften
Artikel 107

C. Bezoldigingen van een huisbediende
Artikel 112

D. Kinderoppas
Artikel 113

E. Aftrek voor enige woning
Artikel 115