Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen

Hoofdstuk I : Storting van de belasting door voorheffing

Afdeling I : Algemene bepalingen     Art. 249-250
Afdeling II : Onroerende voorheffing     Art. 251-260ter
Afdeling III : Roerende voorheffing     Art. 261-269
    Onderafd. I : Schuldenaars van de voorheffing     Art. 261-263
    Onderafd. II : Vrijstelling en verzaking van de voorheffing     Art. 264-266
    Onderafd. III : Opeisbaarheid van de voorheffing     Art. 267
    Onderafd. IV : Berekening van de voorheffing     Art. 268-269
Afdeling IV : Bedrijfsvoorheffing

Hoofdstuk II : Verrekening van de voorheffingen

Afdeling I : Algemene bepalingen  Art. 276
Afdeling II : ...     Art. 277-278
Afdeling III : Roerende voorheffing    Art. 279-284
Afdeling IV : Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting Art. 285-289
Afdeling IVbis : Belastingkrediet     Art. 289bis-289novies
    Onderafd. I : Belastingkrediet voor belastingplichtigen - natuurlijke personen     Art. 289bis-289ter
    Onderafd. II : Belastingkrediet voor belastingplichtigen - vennootschappen Art. 289quater-289novies
Afdeling V : Mate van verrekening van de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting en belastingkrediet     Art. 290-295
Afdeling VI : Bedrijfsvoorheffing     Art. 296