Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 297 - art. 301 - art. 304bis)

Hoofdstuk II. Aangifte (art. 305 - 314bis)

Hoofdstuk III. Onderzoek en controle (art. 315 - 338bis)

Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de administratie (art. 339 - 345)

Hoofdstuk V. Aanslagprocedure (art. 346 - 352bis)

Hoofdstuk VI. Aanslag (art. 353 - 365)

Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen (art. 366 - 392)

Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting (art. 393 - 419)

Hoofdstuk IX. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering (art. 420 - 443)

Hoofdstuk IXbis. Verjaring van de rechten van de schatkist (art. 443bis - 443ter)

Hoofdstuk X. Strafbepalingen (art. 444 - 463)

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht