Het tarief in de Belgische inkomstenbelasting anno 2004

25 - 30 - 45 en maximaal 50 procent (vanaf 31.700 euro inkomen)

Artikel 130 Belgische Wetboek van inkomstenbelasting anno 2006

De belasting wordt bepaald op :

25 pct. voor de inkomensschijf van 0,01 EUR (basisbedrag 0,01 EUR) tot 7.290,00 EUR (basisbedrag 5.705,00 EUR);

30 pct. voor de schijf van 7.290,00 EUR (basisbedrag 5.705,00 EUR) tot 10.380,00 EUR (basisbedrag 8.120,00 EUR);

40 pct. voor de schijf van 10.380,00 EUR (basisbedrag 8.120,00 EUR) tot 17.300,00 EUR (basisbedrag 13.530,00 EUR);

45 pct. voor de schijf van 17.300,00 EUR (basisbedrag 13.530,00 EUR) tot 31.700,00 EUR (basisbedrag 24.800,00 EUR);

50 pct. voor de schijf boven 31.700,00 EUR (basisbedrag 24.800,00 EUR).

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt het belastingtarief toegepast op het belastbare inkomen van elke belastingplichtige.

(Art. 130 WIB zoals laatst gewijzigd Art. 22, C, (Wet 10.08.2001)(B.S. 20.09.2001130) is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005.)

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht