De belastingvrije som in 2006

Een deel van het inkomen in de personenbelasting wordt aan het nultarief onderworpen: dit is de belastingrvije som.

De belastigvrije som speelt vooral een rol voor personen met een laag globaal inkomen.

Indien bovenop een laag inkomen de belastingplichtige kinderen ten laste heeft komt een gezinsvriendelijke fiscaliteit tot uiting in artikel 132 en 133, met name door een verhoging van de belastingvrije som.

Wetgeving: Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II : Personenbelasting - Hoofdstuk III : Berekening van de belasting : Afdeling 1. Gewoon stelsel van aanslag : Onderafdeling 1. Belastingtarief (art. 130) - Onderafdeling 2. Belastingvrije som (art. 131 - 145)