Wetboek van de inkomstenbelastingen  : Titel II : Personenbelasting : Hoofdstuk III : Berekening van de belasting : Afdeling 1. Gewoon stelsel van aanslag (art. 130 - 168)

Afdeling 2. Bijzondere stelsels van aanslag (art. 169 - 174)

Onderafdeling I : Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente    

Art. 169 :

Art. 170 :


Onderafdeling II : Afzonderlijke aanslagen
    
Art. 171 : aanslagvoeten

Art. 172 :

Art. 173 :

Art. 174 :