Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II : Personenbelasting
Hoofdstuk III : Berekening van de belasting : Afdeling I: Gewoon stelsel van aanslag

Onderafdeling I : Belastingtarief

Artikel 130

De belasting wordt bepaald op :

    25 pct. voor de inkomensschijf van 0,01 EUR (basisbedrag 0,01 EUR) tot 7.420,00 EUR (basisbedrag 5.705,00 EUR);

    30 pct. voor de schijf van 7.420,00 EUR (basisbedrag 5.705,00 EUR) tot 10.570,00 EUR (basisbedrag 8.120,00 EUR);

    40 pct. voor de schijf van 10.570,00 EUR (basisbedrag 8.120,00 EUR) tot 17.610,00 EUR (basisbedrag 13.530,00 EUR);

    45 pct. voor de schijf van 17.610,00 EUR (basisbedrag 13.530,00 EUR) tot 32.270,00 EUR (basisbedrag 24.800,00 EUR);

    50 pct. voor de schijf boven 32.270,00 EUR  (basisbedrag 24.800,00 EUR).

    Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt het belastingtarief toegepast op het belastbare inkomen van elke belastingplichtige.
----------------------------------------
Art. 130 :
   

    *
      art. 130 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005. (Art. 22, C, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001
    *
      art. 130 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 22, B, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001
       
    *
      art. 130 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2003. (Art. 22, A, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001
       
    *
      Met ingang van het aanslagjaar 2002 worden de in dit artikel opgenomen bedragen in euro uitgedrukt. (Art. 1, KB 20.07.2000) B.S. 30.08.2000 en (Art. 42, 5°, KB 13.07.2001) B.S. 11.08.2001
       
    *
      art. 130 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 7, W 07.12.1988 Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992
             

Com.IB 92:     130