Hoofdstuk III : Berekening van de belasting - Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag:

Onderafdeling II: Belastingvrije som

Artikel 131 WIB voor inkomsten van 2007:

Voor de berekening van de belasting wordt een basisbedrag van 6.040,00 EUR (basisbedrag 4.095 EUR) vrijgesteld van belasting.

Dit bedrag wordt verhoogd met 1.280,00 EUR (basisbedrag 870 EUR) indien de belastingplichtige gehandicapt is.

Commentaar