Hoofdstuk III : Berekening van de belasting - Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag:

Onderafdeling II: Belastingvrije som

Artikel 131 WIB voor inkomsten van 2007:

Artikel 132 WIB : verhoging van de belastingvrije som ingevolge kinderlast

Artikel 132bis WIB : verdeling van de belastingvrije som ingevolge kinderlast

Artikel 133 WIB : verhongingen van de belastingvrije som

Artikel 134 WIB : aanrekening van de belastingvrije sommen bij gemeenschapelijke aanslag

Artikel 135 WIB : gehandicapten

Artikel 136 WIB : personen ten laste


Artikel 137 WIB

....

Artikel 145 WIB