law : tax : inheritance
successierechten
English - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Het tarief inzake successierchten

Estate planning

Het successierecht (bij overlijden van Belgische rijksonwoners)

Het recht van overgang bij overlijden (op onroerende goederen in eigendom van buitenlanders)

Wetboek van Successierechten

Successierechten


in English