Successierechten in Belgie

By 2747.com / law / Belgie

Successierechten

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner, moeten zijn erfgenamen in Belgie in 2005 een aangifte van nalatenschap indienen, die een opgave bevat van het wereldwijd vermogen van de overlenene.

Maar ook de erfgenamen van niet-rijksinwoners kunnen belasting verschuldig zijn bij het overlijden, met name wanneer een niet-rijksinwoner onroerend bezit heeft in Belgie.

Successierechten