Getarifeerde rechtshandelingen

inzake registratierechten in Begie

Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

 

 

Huurcontracten

 

 

Vestiging en overdracht van zekerheden

 

 

Verdelingen en gelijkstaande overdrachten

 

 

De vennootschappen

 

 

Schenkingen

 

 

Fiscaal statuut van huwelijkscontracten, testamenten en gelijkaardige akten

 

 

2747.com / law / tax /

contact

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht

Registratierechten

Familiaal vermogensrecht