Wetboek der registratierechten - 9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten:

Afdeling I : Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten


Artikel 170

Wanneer, in een andere dan een vonnis of arrest aan de formaliteit onderworpen authentieke akte, melding wordt gemaakt van een onderhandse akte of van een buitenslands verleden akte vallende in de termen van artikel 19, 2° of 3° , moet die authentieke akte afschrift van de vermelding der registratie van bedoelde akte bevatten.

Indien die akte niet geregistreerd werd, dan wordt daarvan in de authentieke akte melding gemaakt.

Alle overtreding van dit artikel wordt gestraft met een boete van 25 EUR ten laste van de werkende ambtenaar of openbare officier.

Wetsgeschiedenis - Fiscale rol van de notaris