Wetboek der registratierechten - 9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten:

Afdeling I : Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten

Artikel 170
Artikel 170bis

In geval van een schenking moet de notaris in de akte een verklaring van de schenker opnemen die vermelding inhoudt van het adres en de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand van de datum van de schenking.

In geval van weigering de verklaring te doen of bij onjuiste of onvolledige verklaring verbeurt de schenker een boete ten bijdrage van tweemaal de aanvullende rechten.

De notaris die nagelaten heeft de schenker te vragen de verklaring te doen, verbeurt een boete van 25 EUR.

Wetsgeschiedenis - Fiscale rol van de notaris