Wetboek der registratierechten - 9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten:

Afdeling I : Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten

Artikel 170 - Artikel 170 bis
Artikel 171

Alle expedities, afschriften van of uittreksels uit een burgerlijke of gerechtelijke authentieke akte die aan de formaliteit onderworpen is of die in artikel 8bis bedoeld is, moeten, op straf van een boete van 25 EUR , een afschrift van de vermelding van de registratie of van de vermelding voorzien in het tweede lid van artikel 8 bevatten.

Wetsgeschiedenis - Fiscale rol van de notaris