Wetboek der registratierechten - 9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten:

Afdeling I : Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten

....
Artikel 171

Alle expedities, afschriften van of uittreksels uit een burgerlijke of gerechtelijke authentieke akte die aan de formaliteit onderworpen is of die in artikel 8bis bedoeld is, moeten, op straf van een boete van 25 EUR , een afschrift van de vermelding van de registratie of van de vermelding voorzien in het tweede lid van artikel 8 bevatten.

Wetsgeschiedenis

Art. 171 : Gewijzigd bij art. 1, W 14.08.1947
           (B.S., 17.09.1947);
           vervangen bij art. 173, W 22.12.1989
           (B.S., 29.12.1989), met ingang van
           01.01.1990 en gewijzigd bij art. 2, 11,
           KB 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000),
           met ingang van 01.01.2002, zelf gewijzigd
           bij art. 42, 5°,  KB 13.07.2001
           (B.S., 11.08.2001 ), met ingang van
           01.01.2002.