De fiscale rol van de notaris: De notaris als spontane informant van de fiscus:

Het inlassen van bepaalde vermeldingen inzake het registratierecht in zijn akte

Eigen verplichting van de notaris:

In alle akten
Artikel 170 Wetboek Registratierechten
Op alle afschriften
Artikel 171 Wetboek Registratierechten

In een akte schenking
Artikel 170bis Wetboek Registratierechten

Subsidiaire verplichting van de notaris:

In een akte schenking van onroerende goederen in Vlaanderen
Artikel 138/1 Vlaamse Wetboek registratierechten

Aanvullende verklaring
Artikel 168 Wetboek registratierechten