De fiscale rol van de notaris: De notaris als spontane informant van de fiscus:
Het inlassen van bepaalde vermeldingen inzake successierechten
De notaris heeft geen monopolie op het indienen van een aangifte van nalatenschap. De wetgever legt dan ook geen verplichtingen op aan de notaris. Wie een aangifte van nalatenschap doet, moet evenwel bepaalde zaken vermelden in zijn aangifte:

Verklaring inzake de localisatie van de nalatenschappen

Artikel 42 X wetboek successierechten: Vlaanderen

Ook inzake het registratierecht op schenkingen bestaan gelijkaardige verplichte vermeldingen: artikel 170bis W. Reg.

Verklaring inzake voorheen gedane schenkingen

Artikel 42 VIII bis wetboek successierchten: Vlaanderen

De wet legt op de geregistreerde schenkingen die gedaan zijn binnen de periode van 3 jaar voor het overlijden mede te delen. Ook de schenkingen die hadden moeten geregistreerd worden vallen onder deze verplichting. Iets anders zijn de handgiften of onrechtstreekse schenkingen.

Deze geregistreerde schenkingen geven aanleiding tot toepassing van artikel 66bis wetboek successierechten: Vlaanderen