Notarieel fiscaal recht

Het registratierecht op de overgang van een onroerend goed in geval van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Vennootschapsrechtelijke analyse - Gevolgen op het vlak van de registratierechten

Artikel 676 1° W. Venn. stelt de geruisloze fusie gelijk met een fusie door overname

De geruisloze fusie heeft ingevolge artikel 682 W. Venn. volgende rechtsgevolgen:
- De ontbonden vennootschap houdt op te bestaan
- Het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap gaat over op de verkrijgende vennootschap