law : tax : merger
Notarieel fiscaal recht

Het registratierecht op de overgang van een onroerend goed in geval van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Vennootschapsrechtelijke analyse - Gevolgen op het vlak van de registratierechten

Afwezigheid van "inbreng"

De verrichting valt buiten het toepassingsgebied van artikel 44 W. Reg.

Toepassing van de artikelen 129-130 W.Reg.?