koopakte
Titel I - Het registratierecht
Hoofdstuk III : Registratieverplichting
Afdeling I : Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 21/2

Als onroerende goederen worden niet beschouwd:
...
2° voor de toepassing van dit Wetboek, lichamelijk roerende voorwerpen aangewend tot de dienst en de exploitatie van onroerende goederen.

Enig lid, 2° vervangen bij art. 1, W 10.07.1969 (B.S., 25.07.1969), met ingang van 01.01.1970.

Volgens het Belgisch Burgerlijk recht kunnen roerende goederen door bestemming onroerend worden.
De vrijstelling van registratierecht uit 1969, heeft te maken met de invoering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Deze uitsluiting is van belang voor het registratierecht op de overdarcht van eigendom of vruchtgebruik op onroerende goederen (art. 44 W. Reg.)