Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel V. Belasting van niet-inwoners

Aan de belasting onderworpen personen Art. 227

Grondslag van de belasting:
- Belastbare inkomsten Art. 228-229
- Vrijgestelde inkomsten Art. 230-231

Samenvoeging van sommige inkomsten
- Maatstaf van belastingheffing Art. 232 - 234
- Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten Art. 235-240
- Aftrekbare bestedingen Art. 241-242

Berekening van de belasting Art. 243-248