Notarieel fiscaal recht

1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

De aangifte van nalatenschap
Plicht tot indiening van een aangifte van nalatenschap - Opstelling van de aangifte van nalatenschap (2003)
- Indiening van een nieuwe aangifte - Bijzondere gevallen van berekening, vrijstelling of vermindering van successierecht.

Notarieel fiscaal maandblad
Overdracht van een handelszaak of universaliteit van goederen in het licht van het nieuwe artikel 442bis WIB - De hervorming van de Vlaamse successierechten - Wanneer maken huuropbrengsten een beroepsinkomen uit? - Artikel 5 wetboek van successierechten anders gelezen - De belastingen op verwaarlozing en leegstand in het Vlaamse Gewest naast elkaar geplaatst: kritische bedenkingen