Notarieel fiscaal recht

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

Tijdschrift voor notarissen

Heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen - Fiscale notificaties inzake provincie- en gemeentebelastingen - De successietarieven tussen samenwonenden: een commentaar op het decreet Swennen-Becq

Notariele actualiteit
Beroepsmatige meerwaarden op onroerende goederen gerealiseerd door niet-rijksinwoners

Dossier Jong Vlaams Notariaat
De fiscale notificatie bij de omzetting van een hypothecaire volmacht