Notarieel fiscaal recht

1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Tijdschrift voor notarissen

Bescheiden woning: de inschrijvingsplicht als voorwaarde tot behoud van de 6% (art. 60 2de lid W. Reg.)
- Het 'juiste' kadastraal inkomen bij de aankoop van een bescheiden woning (6 procent) en de nieuwe administratieve regeling voor de aanvraag van het kadastraal uittreksel - Tekortschatting, Controleschatting: beginselen van controleschatting strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, mogelijkheid tot controle van de schatting door de rechtbank - Akte van verdeling nalatenschap

Nieuwsbrief notariaat
Enkele praktijkproblemen bij de toepassing van het verlaagd tarief bij aankoop van bescheiden woningen

Notarieel fiscaal maandblad
Belasting op meerwaarden op onroerende goederen

Waarvan akte
Het nieuwe fiscale statuut inzake appartementsmede-eigendom - En Francais

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Inzake registratierechten: 20012002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006