Notarieel fiscaal recht

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Notarieel fiscaal maandblad
Capita selecta inzake onderhoudsgelden en fiscaliteit - Wijzigingen op vlak van Vlaams schenkings- en successierecht

Nieuwsbrief notariaat
Vlaams decreet van 19 december 2003: verlaging van de Vlaamse schenkingsrechten - Successierechten betalen met kunstwerken - Fiscale notificaties: aquiliaanse aansprakelijkheid notaris - Overdracht van aandelen van vastgoedvennootschap na afsplitsing van onroerend goed - Registratierechten: kosten bodemsanering behoren tot belastbare grondslag

Tijdschrift voor notarissen
Overzicht van de nieuwe Vlaamse schenkingsrechten - Heffing op leegstand en verkrotting bij onverdeelde eigendommen

Waarvan akte
Elektronische fiscale notificaties - De schenking van bouwgronden aan het verlaagd tarief van schenkingsrechten in Vlaanderen: een grondige analyse - De schenking van een familiale onderneming: versoepeling van de fiscale regeling - De schenking van roerende goederen: de invoering van de 'verlaagde' vlakke tarieven in het Vlaamse Gewest

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Inzake registratierechten: 20012002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006