Notarieel fiscaal recht

20002001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Tijdschrift voor notarissen

Ontsnappingsroute aan artikel 5 W. Succ., door de Administratie beoordeeld

Leuvense notariele geschriften
Schenkings- en successierechten in Vlaanderen en Brussel

Tijdschrift Estate Planning

Schenken en vererven van aandelen: stand van zaken van de bijzondere regimes in de drie gewesten.

Waarvan akte
Versoepeling van de meeneembaarheid van registratierechten - La loi du 22 avril 2003 concernant la modernisation de la taxes d'affichage et les modes de paiement du droit de timbre

Nieuwsbrief notariaat
Inbreng in huwgemeenschap van woning heeft geen invloed op de meeneembaarheid - Nieuw Vlaams fictief legaat - BTW-regeling voor (nieuwe) gebouwen - Derde versoepeling van de Vlaamse verkooprechten - Ontbinding van de patrimoniumvennootschap - Verlaging van de Brusselse schenkings- en successierechten - Invorderingswaarborg voor publieke schuldeisers bij overdracht van handelsfonds

Notarieel fiscaal maandblad
Overzicht van de huidige Vlaamse regelgeving inzake abattement en meeneembaarheid

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Inzake registratierechten: 20012002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006