Notarieel fiscaal recht

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

De registratie van notariele akten en hun gevolgen op fiscaal vlak
Algemeen deel - Bijzonder deel

Tijdschrift voor notarissen
Goed nieuws slecht nieuws, of het boemerangeffect van het recente antwoord van de Administratie omtrent artikel 9 W. Succ. - Aankoop met geld van een ander - Gesplitsite aankoop - schenking vooraf - De belastbaarheid van levensverzekeringen inzake successierechten.

Notarieel fiscaal maandblad
Fiscale controle - Vlaamse meeneembaarheid in mensentermen: een onmogelijke opgave?

Tijdschrift voor estate planning
Progressievoorbehoud - Fictielegaat niet ongrondwettelijk - De aftrek voor risicokapitaal of de notionele interestaftrek

Nieuwsbrief notariaat
Registratierecht: herstructurering van vennootschappen - Gunstregeling Vlaamse schenking van woningbouwgrond verlengd en verstrengd - De inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap is steeds een neutraal gegeven in het kader van de meeneembaarheid - Partiele splitsing na opnulzetting inbrengrecht - Fiscaal gestort kapitaal omvat voortaan ook bedragen waarop wordt ingeschreven ter gelegenheid van winstbewijzen tegen inbreng in geld - Geruisloze fusie met onroerend goed - Fiscale waardering van een inbreng van vruchtgebruik: vrije keuze van de belastingplichtige? - Vervroegde beeindiging van een opstalrecht met vergoeding: is het evenredig registratierecht verschuldigd?

Vlaamse successierechten op familiale ondernemingen: erfgenamen kunnen bezwaar indienen bij Vlaamse belastingdienst -
Vergelijkende tabel artikel 60bis W. Succ. in de drie gewesten

De notionele interestaftrek - Directe belastingen: afschrijvingsduur in verhouding tot looptijd opstalovereenkomst

De middelenvennootschap van een notaris is onderworpen aan de BTW

Vlaamse leegstandheffing: modelformulier voor de kennisgeving van de overdracht van het zakelijk recht op een geinventariseerd goed

Patrimonium 2006
Het Vlaamse 2% schenkingstarief inzake ondernemingen toepassen op (oude) handgiften en buitenlandse notariele akten

Rechtskroniek voor het notariaat
Directe Belastingen. Overzicht van rechtspraak inzake personenbelasting (2000-2005)

Consultatiecentrum
Erkenning gelijkslachtig huwelijk

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Inzake registratierechten: 20012002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006