Notarieel fiscaal recht

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Notarieel fiscaal maandblad
2007 : Ontwikkelingen in het Vlaamse successierecht  -  Registratie van huurcontracten - De terugvalling van het vruchtgebruik en het nieuw fictief  legaat in Vlaanderen - Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen - Aanwas of erfenis? Over aanwasbedingen met optie - Fiscale aspecten van de eot-overeenkomst

Tijdschrift voor notarissen
2007 : Vrijstelling van successierechten voor de gezinswoning

Notamus
Overzicht van de huidige Vlaamse regeling inzake abattement en meeneembaarheid

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Onttrekking van onroerend goed aan een vennootschap: bespreking van de artikelen 129 en 130 W. Reg. - Vereffening van de vennootschap: aspecten van de directe belastingen - Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning ten voordele van de langstlevende partner - Beleggingsverzekering en aangifte van nalatenschap - Broer en zus verstaan elkaar nog goed: over de verwante artikelen 7 en 108 W. Succ.

Leuvense notariele geschriften
Fiscale blikvanders voor de notaris. Over directe belastingen, registratie- en successierechten - Artikel 9 W.Succ. : 'bezint eer ge begint" (enkele aandachtspunten voor de notariele praktijk) - Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract: impact op de inhoud van het huwelijkscontract - Conventionele regeling van de fiscale voordelen met betrekking tot de kinderen

Nieuwsbrief notariaat
Localisatiecriteria registratierechten - Registratierechten: Vlaanderen verhoogt abattement voor kopers eerste woning  - Het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen is nu het Wetboek diverse rechten en taksen - Administratie brengt verduidelijking omtrent de Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning - De fiscale voordelen van de Vlaamse winwinlening - Registratierechten: verandering van koper tussen compromis en notariele akte: wettelijke oplossing in de maak (in Vlaanderen) - Vlaamse successierechten: Europese Hof oordeelt Vlaamse tewerkstellingsvoorwaarde strijdig met vrijheid van vestiging

Waarvan akte
De fiscale regeling inzake hypothecair krediet voor de eerste woning - Nieuwe regeling voor registratieformaliteiten van private huurovereenkomsten - Vrijstelling van successierechten voor de langstlevende partner over de gezinswoning - De schenking van bouwgronden aan het verlaagd tarief van schenkingsrechten in Vlaanderen: gewijzigde bepalingen

Notarius
Recht op geschriften

Tijdschrift Estate Planning
Successieplanning in extremis in Vlaanderen - Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in voordeel van de langstlevende partner (of toch bijna) - De toepassing van artikel 9 W.Succ. op effecten: pleidooi voor fiscale hygiene - De Rulingcommissie over vruchtgebruik: een brug te ver?

e-notariaat
Overzicht sociale en fiscale notificaties

Registratierechten
Algemeen - Getarifeerde rechtshandelingen - Regionaal

Successierechten
Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

De fiscale rol van de notaris
2007 : De notaris als openbaar ambtenaar - De vrije keuze van notaris - De fiscale rol van de notaris ten aanzien van de fiscus: (De notaris als spontane informant van de fiscus - De notaris als informant van de schatkist op haar verzoek - Medewerking bij de inning van belastingen - Persoonlijke gehoudenheid) - De fiscale rol van de notaris ten aanzien van zijn clienten: (De raadgevingsplicht - De keuze van de minst belaste weg)

Notariele clausules
Inzake registratierechten: BelgieVlaanderen; successierechten: Belgie - Vlaanderen

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Inzake registratierechten: 20012002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006