Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)
Titel II : Personenbelasting: Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling 4. Beroepsinkomen (art. 23 - 89)
Belastbare inkomstenVrijgestelde inkomsten -  Vaststelling van het netto-inkomen - Onderafd. IV

Onderafdeling III : Vaststelling van het netto-inkomen

A. Beroepskosten
Artikel 49

B. Economische vrijstellingen
1°. Wetenschappelijk onderzoek en uitvoer.
Artikel 67

C. Beroepsverliezen
Artikel 78