Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Artikel 5 anno 2006:

De registratie geschiedt slechts na betaling van de rechten en gebeurlijk van de boeten, zoals zij door de ontvanger worden vereffend.

Niemand kan, onder voorwendsel van betwisting over de verschuldigde som of om elke andere reden, die betaling verminderen noch uitstellen, behoudens vordering tot teruggave zo daartoe aanleiding bestaat.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Registratie in debet

Artikel 160

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht