Wetboek van de inkomstenbelastingen :Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen Hoofdstuk I : Storting van de belasting door voorheffing

Afdeling IV Bedrijfsvoorheffing

Artikel 270 : De bedrijfsvoorheffing is verschuldigd door :

Artikel 271 :

Artikel 272 :

Artikel 273 :

Artikel 274 :

Artikel 275 :


Art. 270-275/5