Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling V : SanctiŽn

Artikel 41 : Verbeuren ondeelbaar een geldboete gelijk aan het bedrag der rechten, zonder dat ze lager dan 25 EUR mag zijn: 1į de personen die binnen de voorgeschreven termijnen, de akten of verklaringen niet hebben doen registreren welke zij gehouden zijn aan de formaliteit te onderwerpen;

Deze zware boetes worden anno 2006 voor heel Belgie gemilderd door de bijlage van het KB van 11 januari 1940, zoals deze laatst werd aangepast in 1993.

Artikel 41 bis :

Artikel 42 :

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht