Belgische Hypotheekwet

Hoofdstuk II. Voorrechten

...

Artikel 15 Hypotheekwet anno 2007 :

Het voorrecht, verbonden aan de rechten van de Staatskas, en de orde waarin het wordt uitgeoefend, worden geregeld door de wetten daartoe betrekkelijk.

Commentaar