De voorrechten van de Schatkist


Artikel 15 Hypotheekwet anno 2007 : Het voorrecht, verbonden aan de rechten van de Staatskas, en de orde waarin het wordt uitgeoefend, worden geregeld door de wetten daartoe betrekkelijk.

In artikel 15 Hypotheekwet wordt gekozen om de voorrechten van de schatkist niet in de hypotheekwet te regelen.

Het voorrecht op de roerende goederen inzake inkomstenbelasting: art 422 WIB.
Het voorrecht inzake successierechten : art. 84 W. Succ.
Het voorrecht inzake registratierechten: art. 150 en 184bis W. Reg.