Belgische Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk X : Waarborgen van de Staat

Afdeling I : Zakelijke zekerheden

Artikel 84

Om de invordering van het successierecht te waarborgen, wordt, ten bate van de Staat, op al de nagelaten roerende goederen een algemeen voorrecht gesteld, onmiddellijk rang nemende na deze vermeld onder artikelen 19 en 20 van de Wet van 16 december 1851 en onder artikel 23 van Boek II van het Wetboek van Koophandel.
... 
Deze waarborgen dekken insgelijks de interesten, alsmede de kosten van vervolging en van geding.

Commentaar

Krachtens artikel 15 Belgische Hypotheekwet worden de voorrechten van de Schatkist in desbtreffende fiscale wetten geregeld.