Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen
Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering

Afdeling II : Voorrecht van de Schatkist

Artikel 422

   Voor de invordering van de directe belastingen en van de voorheffingen in hoofdsom en opcentiemen, van de interesten en van de kosten, heeft de Openbare Schatkist een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belastingschuldige, met uitzondering van schepen en vaartuigen.

   Het voorrecht bezwaart insgelijks de inkomsten en de roerende goederen van de echtgenoot en van de kinderen van de belastingschuldige in de mate dat de invordering van de aanslagen kan worden vervolgd op de bewuste inkomsten en goederen.

Commentaar, rechtspraak

Artikel 423