Registratierechten in het algemeen

Het bewijs van de belastingschuld

Controleschatting
Artikel 189 ev. W. Reg.

Wettelijke vermoedens van onroerende eigendomsovergang
Artikel 187 W. Reg. :   - Artikel 188 W. Reg. : verkoop met tussenpersoon