law - tax - real estate

Belasting van het inkomen van onroerende goederen in Belgie (2008)

Het is de bedoeling het netto inkomen te belasten.

Bovendien wordt voor onroerende goederen die gebruikt worden door particulieren het inkomen forfetair bepaald. Deze forfetaire waarden verschillen van de echte huurprijs die ontvangen wordt.

Bovendien is het dus de bedoeling alleen het echte netto inkomen te belasten via inkomstebelasting. Immers wie veel leningen heeft lopen, die kan toch niet aansprakelijk gesteld worden voor voor het dragen van zware belastingen op zijn inkomen. Wie veel leningen heeft lopen moet immers interesten betalen. Wanneer hij de huurinkomsten die hij ontvangt gebruikt om de leningen te betalen, zal hij er misschien zelfs aan toeleggen als de leningen een interestlast met zich meebrengen die groter is dan het ontvangen huurinkomen.

Fiscaal gezien gaat het soms om een forfetair huurinkomen. Dat is dus een fictief getal dat niets te maken heeft met wat de verhuurder als huurprijs ontvangt (of niet ontvangt).

Wat de in interestlast betreft, gaat het fiscaal gezien als het op vaststelling van het netto inkomen aankomt alleen om de rentelast. Bij de afbetaling aan een bank zal er meestal deels een aflossing van het kapitaal zijn en deels een betaling van interest. Het gedeelte van de maandelijkse betalingen dat betrekking heeft op de kapitaalsaflossingen mag men niet in aanmerking nemen om het inkomen van onroerende goederen te verminderen.

Het gaat dus om het aftrekken van de rentelast die een persoon heeft. Inzake personenbelasting vinden we dit principe terug in artikel 14.