De onroerende voorheffing in Belgie

In 2004 werd de onroerende voorheffing niet meer verrekend in de aangifte van inkomstenbelasting.

In 2004 was het mogelijk voor een bescheiden woning een vermindering van 25 van het kadastraal inkomen te krijgen indien men deze bescheiden woning zelf bewoonde.

Contacteer de auteur van deze pagina.